Ch. Rin-Do-Lin v. 't Burgstse Hof

Nederlands Kampioen
Internationaal Kampioen
Belgische Kampioen
Luxemburgs Kampioen
Jeugdwinster 1999
Winster 1999
Wereldwinster 2000
Wereldwinster 2001
Leipzig Sieger 2003
Leipzig Sieger 2004

Ch. Niord Riccardo Ch. Niord Ricochey Friarland Mny-Ling
Niord Kan-Di-Da Balgay Su-Li-An of Niord
Amcross Sl-Pa of Balgay
Balgay Su-Li-An of Niord